Program przeznaczony dla wszystkich warsztatów branży samochodowej: mechaniki i elektromechaniki pojazdowej, blacharskich, lakierniczych i innych.
Program WARSZTAT dla Windows umożliwia m.in.:
- prowadzenie pełnej ewidencji pojazdów
- prowadzenie pełnej ewidencji właścicieli
- tworzenie historii napraw pojazdów (np. zmiany właścicieli)
- tworzenia dowolnej ilości magazynów z częściami zamiennymi, usługami itp.
- zestawianie kosztów dla każdego pojazdu znajdującego się w danym momencie w warsztacie
- drukowanie zleceń, protokołów naprawy oraz pokwitowań odbioru pojazdu
- tworzenie listy towarów "do zamówienia"
Poniżej przedstawiamy niektóre z dostępnych opcji. W celu dokładnego zapoznania się z poszczególnymi oknami programu - wystarczy kliknąć na wybrany obrazek w celu jego powiększenia.

- okno główne programu

- okno przeglądu aktualnych napraw

- przyjęcie pojazdu do warsztatu

- wyszukiwanie pojazdu w bazie

- przykładowy wydruk zlecenia naprawy

- przykładowa konstrukcja magazynów

- bieżące dodawanie kolejnych części lub usług do kosztorysu

- archiwum zleceń

- historia pojazdu

- przykładowy wydruk historii napraw