Przejdź do strony Z AKTUALIZACJAMI PAKIETU SKP PRO >>>

SKP PRO - rozsyłana do użytkowników drogą pocztową bieżąca aktualizacja oznaczona numerem 7.03.10 jest dość nietypowa, bowiem pojawia się w nietypowym momencie. W związku z wieloma zmianami narzucanymi przez system CEPiK, wersja którą otrzymują użytkownicy na płycie jest wersją starszą niż umieszczana na stronie z aktualizacjami. Można zapytać: to po co aktualizować pakiet z płyty? Przede wszystkim dla aktualizacji katalogów, AutoVIN'u oraz aktów prawnych. Aby aplikacja SKP PRO działała zgodnie ze wszystkimi założeniami powinno się wykonać aktualizację z płyty CD-ROM, a następnie dodać pliki ściągnięte ze strony z najnowszymi aktualizacjami. Oczywiście nic się nie stanie jeśli użytkownik zainstaluje tylko wersję z CD-ROM. Wszystkie funkcje programu będą działały poprawnie bez żadnych ograniczeń.

Możliwe problemy w związku z bieżącą aktualizacją SKP PRO

OBJAW: Podczas uruchamiania programu SKP PRO wyświetla się komunikat, że został uruchomiony starszy program niż poprzedni.
ROZWIĄZANIE: Ten komunikat może być generowany w trzech przypadkach:
1) jeśli np. pobrano z tej strony wersje wyższą niż otrzymana na CD-ROM (aktualizacje umieszczane w internecie są zawsze szybciej dostępne niż "płytowe" ze względu na szybkie zmiany w programie w związku z wprowadzaniem zmian w przekazywaniu danych do CEPiK)
2) jeśli w systemie są dwie (lub więcej) instalacje programu. Jest to niedopuszczalne i grozi całkowitym uszkodzeniem bazy danych. Proponujemy przejrzeć zawartość dysku (-ów) komputera pod tym kątem i ewentualnie usunąć inne kopie plików:
- Skp2002.exe
- VAkT.exe
- Backup.exe
- raportSKP.exe
- Reminder.exe
Oczywiście wszelkie kopie plików bazy danych lub plików konfiguracyjnych nie mają żadnego wpływu na ten komunikat.
3)jeśli zostanie wcześniej uruchomiony program Archiwum.exe znajdujący się w pakiecie SKP PRO (jako ikona: Archiwum SKP). Jeśli uruchomimy go, a następnie uruchomimy SKP PRO, wówczas ten komunikat ma prawo pojawić się jednorazowo. Program Archiwum.exe służy tylko i wyłącznie do wystawiania wypisów z badań lub rejestru badań sprzed 1 stycznia 2004 roku. Zatem częstotliwość jego uruchamiania jest praktycznie żadna.
Jeśli jednak komunikat pojawia się wg użytkownika bez powodu, należy otworzyć klucz Rejestru:
"START > Uruchom > regedit > HKEY CURRENT USER > SOFTWARE > JaPa Software > SKP 2002/SKP 2002 (sieciowa)"
i usunąć wartość ciągu o nazwie "Data pliku".

OBJAW: Po ostatniej aktualizacji SKP PRO 7.03.10 znacznie wydłużyło się ładowanie programu wyświetlając napis " Przepisywanie danych SKP PRO"
ROZWIĄZANIE: Opcje przepisywania danych można zmienić w administracji programu włączając:
- integralność sprawdzaj tylko po stwierdzeniu aktualizacji - szybsze uruchamianie aplikacji (zalecane).

OBJAW: Podczas wydruku rejestru badań - brak jest imienia i nazwiska diagnosty.
ROZWIĄZANIE
: W wyniku zmiany interpretacji odpowiedniej czcionki wydruk tego pola jest niewidoczny. Proszę pobrać wersje 7.03.15 lub wyższą.

Przejdź do strony Z AKTUALIZACJAMI PAKIETU SKP PRO >>>